asekuranctwo


asekuranctwo
asekuranctwo {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n I, Mc. asekuranctwotwie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'wzbranianie się przed podjęciem ryzyka, unikanie odpowiedzialności za cokolwiek, uchylanie się od zajęcia stanowiska w sytuacji trudnej, konfliktowej; przesadna ostrożność, tchórzostwo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kogoś cechuje asekuranctwo. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • asekuranctwo — n III, Ms. asekuranctwotwie, blm «unikanie ryzyka, przesadnie ostrożne postępowanie mające zabezpieczyć przed odpowiedzialnością za działanie, którego wyniku nie da się przewidzieć; postawa asekuranta, tchórzostwo» Bojaźliwe asekuranctwo …   Słownik języka polskiego

  • asekurantyzm — m IV, D. u, Ms. asekurantyzmzmie, blm → asekuranctwo …   Słownik języka polskiego